Thứ Tư, 17 tháng 1, 2018

VẬN CHUYỂN SỮA BỘT ĐI NHA TRANG

Nha Trang ngày về , mình tôi trên bãi khuya tôi đi tìm thương nhớ ... Trước kia là vậy nhưng hôm nay đã khác , hôm nay tôi về cùng 20 tấn hàng hóa trên chiếc xe tải 3 chân . Hôm nay ngày 17/01/2028 chúng tôi nhận vận chuyển hàng hóa đi Nha Trang goomg 20 tấn hàng , bao gồm , gạch men, sữa bột, vãi cây, cáp điện ...
Xe nâng của Cty vận tải Tri Châu.

Hàng hóa tập kết về kho và sẽ chành vận chuyển hàng hóa này đi Nha Trang.

Trong kho có rất nhiều mặt hàng , và xe nâng sẽ nâng ra xe tải lớn .

Xe tải sẽ vận chuyển hàng hóa đi trong tôi nay .

0 nhận xét

Đăng nhận xét