Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

302 lần Nhật Bản loại 3PL

Ngành công nghiệp xe tải có khả năng cách mạng hóa trong năm nay.

Vấn đề chuyển phát nhanh qua đường bưu điện và tăng trưởng thị trường trật tự, chẳng hạn như cải cách phong cách làm việc bằng cách làm thêm giờ 60 giờ các biện pháp giới hạn trên, sẽ là bước ngoặt lớn mà không thể bỏ qua cho các chủ sở hữu hàng hóa. 

Bất kỳ những điều trên là một vấn đề mà tình trạng thiếu lao động đã được gây ra, không phải là manh mối có thể nhìn thấy.

Các biện pháp trong năm điểm sau đây được thực hiện bởi các nhà khai thác vận tải.
THÔNG TIN LIÊN QUAN:
Sửa đổi tỷ lệ ② hiệu quả ④ khuyến mãi tự động ⑤ cải tổ quản lý của các nhà cung cấp lại lựa chọn ③ kinh doanh

Công ty gửi hàng mà không nhầm những bandwagon, đã phải đối mặt với sự cần thiết phải thực hiện tương ứng với đủ điều kiện.

Về mặt phân phối trong nước, chúng ta nên xây dựng lại một kế hoạch trung hạn mới.

Chi phí vận chuyển hàng hóa  tăng là không thể tránh khỏi, chứ không phải là một số đi lên điểm, Điều quan trọng để đạt các biện pháp không làm tăng tổng số tiền thực hiện cải cách chính là.

Tuy nhiên hậu cần lãng phí xung quanh. chi phí phân phối nên đại tu tất cả các chi phí trên giả định rằng đơn giá đi lên.

Điều này sẽ cho các trường hợp xung quanh lưu trữ rắc rối đã xảy ra giữa người gửi hàng và 3PL.

Phương pháp đầu tiên của thiết lập các khu vực lưu trữ có một số cách khác nhau.

Số lượng cổ phiếu 1.Max (giá trị số của hàng tồn kho tối đa trong năm) 
Số lượng cổ phiếu 2.Min (giá trị số mà là một cổ phiếu tối thiểu trong năm) 
Số lượng cổ phiếu 3.Ave (giá trị số là cổ phiếu trung bình trong năm)

Hoặc để tính toán diện tích lưu trữ để kiểm kê giá trị số cơ bản từ 1 đến 3 trên, cổ họng rất quan trọng.

Rắc rối liên quan đến khu vực lưu trữ là khoảng như thường là trường hợp do một cơ sở hợp đồng. Trong dữ liệu hậu cần đã được thông qua với trước từ chủ sở hữu hàng hóa, diện tích sai bằng một phép tính thử nghiệm của diện tích sàn được chiết xuất duy nhất trong hàng tồn kho, một vấn đề sau khi chuyển nhượng chứng khoán sẽ được khám phá.

Nhiều người trong số những vấn đề, vị trí lưu trữ là trường hợp mà không làm Nếu bạn không tận dụng lợi thế của các kho ngoại quan tại chưa đủ. 
Trong trường hợp này, giá vé khứ hồi và nhập chi phí vận chuyển một nhà kho bên ngoài riêng biệt sẽ xảy ra.

Từ một người gửi hàng "bởi vì ông phải vượt qua một pre-dữ liệu, chi phí bổ sung do có các sai lầm không nhìn thấy!" 
Tất nhiên để nói rằng bạn tôi và.

Khiếu nại của 3PL là không có vấn đề bạn là số lượng tải của phân tích là "của chúng ta, nhưng không giống như bây giờ. 
Không thực sự nhập một cái nhìn tại khu vực này, chi phí cần thiết, hãy chú! " 
Nói.

Bên cạnh đó khiếu nại là đúng, đó là trong trường hợp rắc rối xung quanh khu vực lưu trữ, bạn có thể nói chung.

Đó là do thực tế rằng cả hai đều không thể đồng ý về giá trị số cho trách nhiệm.

Nếu 3PL có chỗ cho không gian nhiều hơn hoặc ít hơn trong kho của họ, nhưng không nên quá nhiều một vấn đề lớn, nếu một nhà kho bên ngoài của các quỹ này đã hoạt động, tăng diện tích sàn hơn diện tích hợp đồng đó là hầu như không thể xin vui lòng suy nghĩ.

Tại Nhật Bản các dịch vụ loại 3PL, nó có thể là tốt mơ hồ thời điểm này.

Tuy nhiên, ngay cả trong những cơ sở hợp đồng thậm chí là một hợp đồng phí lưu kho là hệ thống 3 pha, miễn là bạn không giữ để làm rõ cả việc phân chia trách nhiệm, không có mà rắc rối này là để chấm dứt.

Giải pháp là hậu cần SLA (Service Level Agreement).

Trong thỏa thuận với 3PL, điều quan trọng nhất là phải kiên quyết kết luận một SLA. 
Không thể có sử dụng các 3PL mất SLA.

0 nhận xét

Đăng nhận xét